2022.jsramverk.se

Välkommen till jsramverk

Detta är kursen DV1612 JavaScript-baserade webbramverk. Vi ska i denna kurs använda oss av JavaScript ramverk både på frontend och backend för att skapa användarvänliga webbplatser.

Kursen ges till webbprogrammeringsstudenter vid Blekinge Tekniska Högskola. Och är en av Sveriges enda högskolekurser i JavaScript ramverk. Källkoden till denna webbplats finns på GitHub emilfolino/jsramverk.se

I kursen bygger vi en egen "real-time collaborative document editor". Nedan finns inlämningsuppgifter tillsammans med material om de tekniker och verktyg som används i kursen.

Vi utvärderar frontend ramverk och skapar ett första utkast till frontenden för vår editor i det JavaScript ramverk du valde.

Gå till uppgiften

Vi kopplar en backend med mongodb som databas till frontenden. Dessutom driftsätter vi frontend och backend i Azures moln.

Gå till uppgiften

Vi skapar en testmiljö för våra repon, samt ett flöde för Continouos Integration.

Gå till uppgiften

Vi tittar på hur vi kan använda websockets för realtids-editering i vår editor.

Gå till uppgiften

Vi kopplar på autentisering i frontend och backend.

Gå till uppgiften

Vi tittar på hur vi kan använda GraphQL som ett lager framför vårt REST-API.

Gå till uppgiften

Du använder dina kunskaper från tidigare i kursen och införskaffar ny kunskap genom att bygga vidare på din editor med upp till 6 nya features.

Gå till projektet

Generell information

Path of Least Resistance

Kursen är på många sätt upplagd för att skapa förutsättningar för ett eget lärande och utforskande kring JavaScript ramverk. Tidigare år har det dock uttryckts från studenter att de har saknat möjligheten till diskussion när studenter har valt olika ramverk.

I år har jag valt att implementera en "path of least resistance". Det innebär att alla exempel är skriven i samma ramverk och att jag som kursansvarig har gjort vissa val som underlättar.

För varje kursmoment finns en rubrik "Path of Least Resistance" där valen beskrivs för kursmomentet.

Exempelprogram

Exempelprogrammen som används i kursen finns i GitHub-repot emilfolino/jsramverk.

För kursmomenten Backend, Test och Auth finns repot emilfolino/auth_mongo. Detta är ett fullständigt exempel för backend koden vi skriver i denna kurs.

Lärgemenskap

För att vi ska kunna diskutera och ställa frågor finns en kanal i Discord (invite-länk finns på Canvas).

Litteratur

Kursen är inte hårt kopplat till specifik kurslitteratur. Rekommenderad läsning i denna och alla andra JavaScript kurser är bokserien You Don't Know JS av Kyle Simpson.

Kursplan

Kursplanen hittas genom att söka på DV1612 via BTH's webbplats.

Schema

Kursens schema beskriver de aktiviteter vi har i kursen. Föreläsningarna på tisdagarna kommer användas för genomgång av tekniker och diskussioner av för- och nackdelar.

Ladok och betygsättning

Enligt kursplanen finns det 3 Ladok-moment. Dessa är kopplade till inlämningsuppgifterna enligt nedan.

Kursens momentLadok moment enligt kursplanBetygPoäng
Frontend & BackendInlämning 1 á 2.5hpG-U20
Test & SocketsInlämning 2 á 2.5hpG-U20
Auth, GraphQL & ProjektetInlämning 3 á 2.5hpA-F20-60

Slutgiltigt betyg

PoängBetyg
100A
90B
80C
70D
60E

Kursvärdering

Kursvärdering är ett viktigt verktyg för återkoppling och utvärdering av kurser både för Blekinge Tekniska Högskola men främst för kursorganisationen och kursansvarige. I slutet av kursen skickas kursvärderingen ut via Canvas och mail. Jag är som kursansvarig oerhört tacksam om du vill ta 3-5 minuter att svara på kursvärderingen.

Tidigare år

Kursmaterial 2020

Kursmaterial 2019

Hållbarhet